Om Misa

Vad?
Vi erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL eller arbetspraktik för personer som kommer via Arbetsförmedlingen. Av alla personer vi stöttar enligt LSS och SoL får ca 10 % anställning på den öppna arbetsmarknaden och 70% har individuella praktikplatser.

Vem?
Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt utformat stöd.

Var? 
Misa har 16 enheter, som är specialiserade på olika funktionsnedsättningar. Alla enheter tar emot uppdrag från både kommunen och Arbetsförmedlingen.

nav2enheter